06-41274880 info@sleepyox.nl

Privacy

SleepyOX en de door u geselecteerde slaapspeciaalzaak zijn gegevensbeheerders en verwerken persoonsgegevens met als doel de reserveringen te verwerken en de relatie met gebruikers te onderhouden. Conform de wet heeft u het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om deze te corrigeren, te controleren en over te dragen en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, met name voor marketingdoeleinden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@sleepyox.nl of door contact op te nemen met de door u geselecteerde slaapspeciaalzaak. U kunt een klacht indienen bij een regelgevende instantie die verantwoordelijk is het gebruik van persoonsgegevens als u denkt dat uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving zijn gebruikt. Raadpleeg het privacybeleid van SleepyOX voor meer informatie.